වාස්තු විද්‍යාත්මක සැරසිලි ලෝහ දැලක්

  • Architectural Expanded Metal

    වාස්තු විද්‍යාත්මක පුළුල් කළ ලෝහ

    1. වාස්තු විද්‍යාත්මකව පුළුල් කරන ලද ලෝහයට සිවිලිම දැලක්, ෆැසෙඩ් ක්ලැඩින් දැලක්, අභ්‍යවකාශ බෙදුම්කරු දැලක්, රාක්ක දැලක්, ගෘහ භාණ්ඩ දැලක්, ඉදිකිරීම් දැලක් ඇතුළත් වේ. මෙම ද්‍රව්‍ය කල් පවතින ඒවා වන අතර හොඳ උල්ෙල්ඛ ප්‍රතිරෝධයක් ඇත. ඊට අමතරව, ද්රව්යයේ ශක්තිමත් හැඩගැස්වීම නිසා, එය බාහිර බිත්ති සැරසිලි ලෙස හොඳ වාතාශ්රය සහ සෙවන බලපෑමක් ඇති කරයි. නිෂ්පාදනය සඳහා විවිධ වෘත්තීය ක්‍රියාවලීන් හරහා, එහි insta ...